Het Griekse drama in de Neder­landen


Repertoire van opgevoerde tragedies en komedies


Thomas Crombez


Bespreken op Twitter

Bespreken op Facebook

thomas.crombez@ua.ac.be
Creative Commons License

All information on this page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Het repertoire van opgevoerde tragedies en komedies

Welke stukken uit het antieke reper­toire werden het vaakst in Nederland en Vlaan­deren opgevoerd?

Uit de theatro­grafie blijkt dat het leeuwen­deel van de gespeelde stukken tot het genre van de trage­die behoren. Slechts bij 6,5 procent van de produc­ties gaat het om een komedie (van Aristo­phanes).

Van de drie Griekse tragedie-auteurs wordt het vaakst voor een stuk van Sophocles of Euripides gekozen.

AUTEURAANTAL PRODUCTIES
Sophocles138
Euripides136
Aeschylus44
Aristophanes23

Meer bepaald kiezen de meeste regis­seurs voor Antigone (ca. 16% van alle geregis­treerde opvoe­ringen), Medea (13%) en Koning Oedipus (11%).

Euripides’ Trachiniae (door Hein van Dolen als Meisjes van Trachis ver­taald) werd bij mijn weten nog nooit opge­voerd. Ook meer­dere komedies van Aristo­phanes (Wespen, Vrouwen­vergadering, Vrouwen op het Thesmophoria­feest) blijven voor­lopig onop­gevoerd.

TITELAANTAL PRODUCTIES
Antigone55
Medea44
Oedipus tyrannus39
Electra26
Bacchae20
Oresteia17
Troades14
Iphigenia Aulidensis12
Andromache11
Agamemnon10
Philoctetes 10
Lysistrate8
Persae7
Aiax6

blog comments powered by Disqus