Het Griekse drama in de Neder­landen


Leeslijst


Thomas Crombez


Bespreken op Twitter

Bespreken op Facebook

thomas.crombez@ua.ac.be
Creative Commons License

All information on this page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

LEESLIJST

Over opvoeringen in Nederland (en Vlaanderen)

Hans Oranje, 'Opvoeringen van de Medea van Euripides', Hermeneus 62 (1990) 138-148

Van Gogh, Kegel, Van der Lee, Verheij, 'Medea, moderne opvoeringen', in: Examenbundel CE Grieks 1991, Wolters-Noordhoff, 180-191

Simon Veenman, Hans Verheij, 'Electra op de Nederlandse planken', in: Examenbundel CE Grieks 1994, Eisma, 264-276

Wim Göbbels, Marie-José Govers, Jan Steeghs, 'Hippolytus, receptiegeschiedenis', in: Hippolutos. Tragedie van Euripides, Hermaion 1993, 151-195

Simon Veenman, 'Antigone op de Nederlandse planken', in: Examenbundel CE Grieks 1997, Eisma, 112-126

'De Perzen in Nederland', Receptie van de Klassieken VII, 31-45

Hans Oranje, 'Antigone op het Nederlands toneel', Receptie van de Klassieken VIII, 41-56

Suggesties Hubert Meeus

Anna de Haas, De wetten van het treurspel

Abraham Cornelis Haak, Melpomene en het Nederlands toneel

Databank: CENETON


blog comments powered by Disqus